ตรวจวัด PM2.5

อากาศเป็นของผสมที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียว ประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ และไอน้ำ อากาศที่ไม่มีไอน้ำผสมอยู่เรียกว่า อากาศแห้ง ส่วนอากาศที่มีไอน้ำผสมอยู่เรียกว่า อากาศชื้น โดยทั่วไปจะมีไอน้ำผสมอยู่ประมาณร้อยละ 0-4 ของอากาศทั้งหมด

ส่วนประกอบของอากาศแห้ง

            ในอากาศแห้งส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนประมาณ ร้อยละ 78 แก๊สออกซิเจน ประมาณร้อยละ 21 และแก๊สอื่นๆ อีกประมาณ ร้อยละ 1 ได้แก่ แก๊สอาร์กอนประมาณ ร้อยละ 0.93 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ ร้อยละ 0.03 นอกจากนั้น อีกประมาณร้อยละ 0.04 เป็นแก๊สนีออน ฮีเลียม คริปตอน ซีนอน ไฮโดรเจน มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และเรดอน ตามปกติแล้ว จะไม่มีอากาศแห้ง เนื่องจากอากาศทั่วๆ ไปเป็นอากาศชื้นที่มีไอน้ำ และแก๊สอื่นๆ ปนอยู่ด้วย

อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาด รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆ ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่ปัจจุบันในประเทศไทยได้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จมูกคนเราไม่สามารถกรองฝุ่นนี้ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงและป้องกัน ฝุ่น PM2.5

PM2.5 คืออะไร?

คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบได้ว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้ จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่นๆ ในร่างกายได้ ตัวฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่นๆ

 

ตัวอย่างภาพเปรียบเทียบขนาดฝุ่น PM2.5

สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มาจากสองแหล่งกำเนิดใหญ่ๆ คือ

 1. แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง
  การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต
 2. การรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศ
  โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
  และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) รวมทั้งสารพิษอื่นๆ
  ที่ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เช่น สารปรอท (Hg), แคดเมียม (Cd), อาร์เซนิก (As) หรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
  (PAHs)

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่างกายของผู้ที่แข็งแรงเมื่อได้รับฝุ่น
PM2.5 อาจจะไม่ส่งผลกระทบให้เห็นในช่วงแรกๆ
แต่หากได้รับติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย
สุดท้ายก็จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายในภายหลัง
โดยแบ่งได้เป็นผลกระทบทางร่างกาย และผลกระทบทางผิวหนัง

ผลกระทบทางสุขภาพ

 • เกิดอาการไอ จาม หรือภูมิแพ้
 • ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ฝุ่นอยู่แล้ว
  จะยิ่งถูกกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น
 • เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรัง
 • เกิดโรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด

ผลกระทบทางผิวหนัง

 • มีผื่นคันตามตัว
 • ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง
 • เป็นลมพิษ
  ถ้าเป็นหนักมากอาจเกิดลมพิษบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ
 • ทำร้ายเซลล์ผิวหนัง ทำให้ผิวอ่อนแอ
  เหี่ยวย่นง่าย

ระดับความรุนแรงของ

องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้ฝุ่น PM2.5
จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง
ประกอบกับรายงานของธนาคารโลก (World
Bank) ที่ระบุว่า
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย ส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจ
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเกี่ยวเนื่องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศนี้

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

 

ความหมายของสี ดีมาก ดี ปานกลาง เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
มีผบกระทบ
ต่อสุขภาพ

ตารางที่ 1 เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย  

AQI

ความหมาย

สีที่ใช้

คำอธิบาย

0 – 25

คุณภาพอากาศดีมาก

ฟ้า

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

26 – 50

คุณภาพอากาศดี

เขียว

คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ

51 – 100

ปานกลาง

เหลือง

ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

101 – 200

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ส้ม

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

201 ขึ้นไป

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แดง

ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

Air Quality Index : AQI เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ

เราได้ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (Emission Stationary Source)

จัดทำรายงานผลการตรวจวัด และคำนวณอัตราการระบายมลสารทางอากาศจากปล่องของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

 • ปล่องเตาอบ
 • ปล่องหม้อไอน้ำ
 • ปล่องเตาหลอม
 • ปล่องห้องพ่นสี
 • ปล่องเตาเผา
 • ปล่องระบายอากาศทั่วไป
 • ฯลฯ

 • ฝุ่นละออง (TSP)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (PM-2.5)**
 • ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride)**
 • คลอรีน (Chlorine)**
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
 • ไซลีน (Xylene)
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)
 • ฯลฯ

**ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient Air Sampling)

 • ฝุ่นละอองรวม (TSP)
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (PM-2.5)**
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
 • ฯลฯ

 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)
 • ฯลฯ

**ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (Workplace Sampling)

รายงานผลการตรวจวัด และรายงานปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (สอ.3)

 • สารเคมีในพื้นที่ทำงาน
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)**
 • ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน (PM-2.5)**
 • โลหะหนัก (Heavy Metal)**
 • กรด (Acid)**
 • ฝุ่นฝ้ายดิบ (Cotton Dust)

**ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

เจ้าหน้าที่กำลังตั้งค่าเครืองตรวจวัดฝุ่น PM2.5