ตำแหนงที่รับสมัคร

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อัตรา
1
 

รายละเอียดงาน

 • ช่วยเตรียมอาหารเลี้ยงและจัดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานทดสอบจุลชีววิทยา และอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช,ปวส หรือ เทียบเท่า
 3. มีความอดทน,ขยันและตรงต่อเวลา
 4. รักความสะอาด
 5. สามารถทำงานเอกสารได้
 6. มีประสบการณ์ (มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 •  

Chemist


สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
 
อัตรา
1
 

รายละเอียดงาน

 • งานทดสอบเคมีในขอบข่ายอากาศ สิ่งแวดล้อม น้ำ อาหาร ในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Female or Male, age not over 30 years old.
 2. Bachelor’s degree or higher in Science (Major : Chemical ,Environment)
 3. Freshly graduated without or with work experience
 4. Computer literacy is a must.
 5. Able to work hard under pressure.
 6. Good command of AAS & English would be an advantage.
 7. Knowledge ISO/IEC 17025
 

ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
 
อัตรา
1
 

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ และบำรุงรักษาเครื่องมือ (งานภาคสนาม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ม.6 ,ปวช – ปวส. หรือเทียบเท่า
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 5. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 7. หากมีประสบการณ์ หรือมีความรู้เรื่องไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร

ส่งจดหมาย สมัครงาน (ระบุตำแหน่งงาน) หรือสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail job_chemlab@chemlabgroup.com

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท เคมแล็บเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 282 อาคาร บี 3 ชั้น 2-4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2719-6488-92
แฟกซ์ : 0-2719-6483