ตำแหนงที่รับสมัคร

รายละเอียดงาน :

ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ (งานภาคสนาม)

สถานที่ปฏิบัติงาน                                               จังหวัด

ทุกจังหวัด                                             

 ตำแหน่ง                                                          

6 อัตรา                                                 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเคมี /สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีวิชาเคมี 15 หน่วยกิตขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
 • สามารถทำงานบนที่สูงได้
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และ ค้างคืนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :

ตำแหน่ง: พนักงานล้างเครื่องแก้ว ประจำแผนก Laboratory

รายละเอียดของงาน: ทำความสะอาดเครื่องแก้วที่ใช้ในห้องแล็บ และจัดเก็บเข้าที่เพื่อให้พร้อมใช้งาน หรืออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง                                จังหวัด: กทม.

 ตำแหน่ง: 1 อัตรา                                    

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิ

มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน

ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

รายละเอียดของงาน

                เป็นผู้ช่วยนักจุลชีววิทยา ในงานทดสอบจุลชีววิทยา ด้านอาหาร น้ำ และอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการ

 • การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์
 • การเตรียมตัวอย่าง เช่น แบ่งและจัดเตรียม ให้นักวิทย์ ในการเตรียมตัวอย่าง และการรักษาตัวอย่างหลังการทดสอบ
 • การดูแลเครื่องมือ จัดทำ stock สารเคมี ให้มีพร้อมใช้เสมอ
 • ดูแลความสะอาด และล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว
 • ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ISO17025
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน                                         จังหวัด

ห้วยขวาง                                                              กรุงเทพมหานคร

Qualifications

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 (วิทย์-คณิต) / ปวส.
 • มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์หรือการใช้เครื่องมือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี,ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

Benefits

 • Medical Insurance (ประกันสุขภาพ)
 • Social Security (ประกันสังคม)
 • Group Insurance (ประกันชีวิตกลุ่ม)
 • Service Year Award (เงินรางวัลการทำงาน)
 • Annual Physical Check up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • New Year Party (งานเลี้ยงและกิจกรรมปีใหม่)
 

 

วิธีการสมัคร    

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 

บริษัท เคมแล็บเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 282 อาคาร บี 3 ชั้น 2-4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 09-9412-6269, 0-2719-6488-92 
แฟกซ์ : 0-2719-6483
E-mail : job-cst@chemlabgropu.com