ตำแหนงที่รับสมัคร

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อัตรา
1
 

รายละเอียดงาน

 •    เตรียมตัวอยางเพื่อทดสอบเคมี ด้านอาหาร น้ำ และ อื่น ๆ ในห้องปฏิบัติการ 
  ลักษณะงานเตรียมตัวอย่างเช่น บด ปั่น แบ่งตัวอย่างส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
  จดบันทึกงานที่เกี่ยวข้อง
   ทำงานภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO / IEC  17025 :2017

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช,ปวส หรือ อนุปริญญษ
 3. มีความอดทน,ขยันและตรงต่อเวลา
 4. รักความสะอาด
 5. สามารถทำงานเอกสารได้
 6. มีประสบการณ์ (มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (word,excel)

Chemist

สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
 
อัตรา
1
 

รายละเอียดงาน

 • งานทดสอบเคมีในขอบข่ายอากาศ สิ่งแวดล้อม น้ำ อาหาร ในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Female or Male, age not over 30 years old.
 2. Bachelor’s degree or higher in Science (Major : Chemical ,Environment)
 3. Freshly graduated without or with work experience
 4. Computer literacy is a must.
 5. Able to work hard under pressure.
 6. Good command of AAS & English would be an advantage.
 7. Knowledge ISO/IEC 17025

ช่างเทคนิค (ภาคสนาม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 
เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
 
อัตรา
1
 

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย่าง น้ำ อากาศ และบำรุงรักษาเครื่องมือ (งานภาคสนาม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ม.6 ,ปวช – ปวส. หรือเทียบเท่า
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 5. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 7. หากมีประสบการณ์ หรือมีความรู้เรื่องไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Customer & Marketing (Environmental)

จำนวน  : 1 อัตรา

 

รายละเอียดของงาน

                   ติดต่อประสานงานลูกค้า และให้รายละเอียดการบริการวิเคราะห์ (น้ำ,อากาศ)

                   จัดทำเอกสารใบเสนอราคา หรือ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฎิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

สถานที่ปฏิบัติงาน                                    จังหวัด

ห้วยขวาง                                                             กรุงเทพฯ

 

เงินเดือน

 ไม่ระบุ             

                       

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (word ,excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินรางวัลการทำงานดีเด่น
 • งานเลี้ยงและกิจกรรมปีใหม่
วิธีการสมัคร

ส่งจดหมาย สมัครงาน (ระบุตำแหน่งงาน) หรือสมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail job_chemlab@chemlabgroup.com

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท เคมแล็บเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 282 อาคาร บี 3 ชั้น 2-4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 0-2719-6488-92
แฟกซ์ : 0-2719-6483