ล่องแพ กินปู ดูเหยี่ยว เที่ยวธรรมชาติ

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด[3] มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด[4] โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง  https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดจันทบุรี

เดินทางถึงเข้าทีพัก

รับประทานอาหารเที่ยง

กิจกรรมช่วงกลางวัน 

เตรียมล่องแพ (นั่งรถไป 5-10 นาที)

ล่องแพเปียก ดูเหยี่ยว เที่ยวธรรมชาติ

รับประทานอาหาร (บุฟเฟ่)

กิจกรรม – กลางคืน
– จับฉลากของพนักงานและของ Supplier
– ประกาศพนักงานเลื่อนตำแหน่ง, รางวัลพนักงานดีเด่น ฯ
– ประกวดคาราโอเกะ (ขอรายละเอียดผู้เข้าประกวดพร้อมเพลง)
– รางวัลชุดนอนไม่ได้นอน

ตื่นเช้า เที่ยวเกาะกวาง